Privacy Policy voor Bezoekers van SOSFriend.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website sosfriend.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.sosfriend.nl staat onder beheer van Bee-Line B.V. De contactgegevens zijn te vinden op http:// www.bee-line.nl en is een handelsnaam van Bee-Line B.V.
 2. Gegevens van bezoekers
  2-a Sommige gegevens die voortkomen uit een of meer bezoeken aan www.sosfriend.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2-b SOSFriend.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

SOSFriend.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2-c Het sturen van een of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2-d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SOSFriend denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvol gebruik van het product.

 1. Cookies
  3-a SOSFriend.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan SOSFriend.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  3-b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  3-c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 1. VragenBezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij SOSFriend.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
 1. Disclaimer

SOSFriend.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij SOSFriend.nl.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  SOSFriend.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1-a Het verwerken van de bestelling.
  1-b Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1-c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SOSFriend.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle gebruikservaring voor de klant.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan SOSFriend.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
  2-a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 3. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan SOSFriend.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 4. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. SOSFriend.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SOSFriend.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.