Hoe zit het met garantie?

Hoe zit het met garantie? Gedurende de verwachte levensduur bieden we de volgende service. De verwachte levensduur wordt bepaald op basis van op dat moment aanwezige bronnen bij consumentenorganisaties. Deze service geldt bij een normaal gebruik van het product. Je stuurt het product tezamen met de factuur of aankoopbewijs volgens onze aanwijzingen, vooraf opgevraagd bij SOSFriend via support@sosfriend.nl, op naar SOSFriend. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument. * Wij onderzoeken de productkwaliteit en bepalen de vermoedelijke oorzaak van de schade. * Indien het aannemelijk is dat er sprake is van een productmankement, ondernemen we één van de volgende stappen (zie uitzonderingen op onze service hieronder). In andere gevallen nemen we contact met je op om redelijkerwijs tot een passende oplossing te komen. * Wij trachten het product te repareren binnen 14 dagen na ontvangst van het product. * Als dit niet mogelijk is, trachten wij je binnen 14 dagen na ontvangst van het product te voorzien in een vervangend product; zo mogelijk exact hetzelfde product. * Als dit ook niet mogelijk blijkt, vergoeden wij je de dagwaarde (het aankoopbedrag minus de afschrijving gedurende de periode dat het product in je bezit was). Deze service geldt niet op defecten * die het resultaat zijn van normale slijtage * die het resultaat zijn van onzorgvuldig gebruik * die de werking of waarde van het product niet in belangrijke mate beïnvloeden Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing in Nederland, onverminderd de wettelijke rechten van de...