Hoe zit het met garantie?

Hoe zit het met garantie? Gedurende de verwachte levensduur bieden we de volgende service. De verwachte levensduur wordt bepaald op basis van op dat moment aanwezige bronnen bij consumentenorganisaties. Deze service geldt bij een normaal gebruik van het product. Je stuurt het product tezamen met de factuur of aankoopbewijs volgens onze aanwijzingen, vooraf opgevraagd bij SOSFriend via support@sosfriend.nl, op naar SOSFriend. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument. * Wij onderzoeken de productkwaliteit en bepalen de vermoedelijke oorzaak van de schade. * Indien het aannemelijk is dat er sprake is van een productmankement, ondernemen we één van de volgende stappen (zie uitzonderingen op onze service hieronder). In andere gevallen nemen we contact met je op om redelijkerwijs tot een passende oplossing te komen. * Wij trachten het product te repareren binnen 14 dagen na ontvangst van het product. * Als dit niet mogelijk is, trachten wij je binnen 14 dagen na ontvangst van het product te voorzien in een vervangend product; zo mogelijk exact hetzelfde product. * Als dit ook niet mogelijk blijkt, vergoeden wij je de dagwaarde (het aankoopbedrag minus de afschrijving gedurende de periode dat het product in je bezit was). Deze service geldt niet op defecten * die het resultaat zijn van normale slijtage * die het resultaat zijn van onzorgvuldig gebruik * die de werking of waarde van het product niet in belangrijke mate beïnvloeden Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing in Nederland, onverminderd de wettelijke rechten van de...

Werkt de SOSFriend op een batterij?

Werkt de SOSFriend op een batterij? De oplaadbare interne accu draagt zorg voor langdurig gebruiksplezier tussen laadmomenten;  tot wel 96-uur bij regulier gebruik. De SOSFriend voorzien van de meest recente ‘v2’ software/hardware-versie kan zelfs aangesloten worden op een oplaadstation. NB. Bij zeer intensief gebruik is 48-uur een goede richtlijn voor de gebruiksduur van een enkele oplading. In de meest optimale ‘power save’-modus: tot wel 40...

Is de SOSFriend waterdicht en stofdicht?

Is de SOSFriend waterdicht en stofdicht? De SOSFriend is zogenoemd spatwaterdicht. In praktijk betekent dit: volledig weersbestendig in regulier dagelijks gebruik. Onderdompelen in water is daarentegen niet gewenst/ gedekt door de garantie. De SOSFriend v2 versie is voor IP66 ontworpen, hetgeen ook een zekere graad van stofdichtheid...

Hoe werkt de SOSFriend?

Hoe werkt de SOSFriend? De SOSFriend maakt gebruik van het aanwezige GSM-signaal, in combinatie met een GPS-lokalisator. Door middel van een druk (of driemaal een korte druk, afhankelijk van uw versie) op de SOS knop wordt een noodbericht verstuurd naar maximaal drie (3) vooraf ingestelde contactnummers. Het bericht bevat de details van de gebruiker, tijd en exacte gps coördinaten en een link naar Google Maps, die positie direct in kaart brengt. Na ontvangst van het bericht wordt het eerste, vooraf ingestelde contactnummer gebeld om een spraakverbinding tot stand te brengen. De SOSFriend kan zo worden ingesteld dat de locatie van de SOSFriend zowel ‘real-time’ als ‘historical’ kan worden bekeken, middels onze App en Website. Ook kan de SOSFriend een reguliere belverbinding tot stand brengen middels één druk op de knop, zonder noodbericht te versturen. De SOSFriend kan tevens gebeld worden. De SOSFriend neemt in dat geval automatisch op en een 2-weg spraakverbinding komt direct tot stand. Daarnaast zijn er nog meerdere functionaliteiten die middels een SMS-bericht opgevraagd of geactiveerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld valdetectie; handig bij het gebruik door alleenwonende senioren bijvoorbeeld. Kortom: volledig draadloos en vrij van...